Tetrapod Ichthyostega, najstarsze czworonożne zwierzę na świecie

Tetrapod Ichthyostega to najstarszy czworonożny zwierzę na świecie, który swoją pozycję zdobył za sprawą odkrycia w 1974 roku w górach Saarenmaa na Litwie. Ichthyostega jest zwierzęciem o stosunkowo prostej budowie i braku skomplikowanych funkcji, co czyni go wyjątkowym w skali prehistorycznych okresów.

Ma on 2 pary kończyn, przypominające nogę oraz długie szeregi mięśni torbielowatych wokół kręgosłupa, co pozwala mu poruszać się jako tetrapod. Ten prehistoryczny gad miał ubuciowaty kształt ciała i smukłe, szerokie płetwy odpowiedzialne za przesuwanie ciała po powierzchni stawu. Ma podobnie do naszych współczesnych ryb skrzelowe płuca i oczodoły, a także obecny jest wysoki ogon.

Istnieje teoria, wedle której Ichtyostega, który funkcjonował między 352 a 359 milionami lat temu, był pierwszym stworzeniem, które miało predyspozycje do adaptacji w środowisku lądowym. Dzięki odkryciu tego gatunku można badać postęp w ewolucji i przeanalizować sekwencje mutacji dzięki czemu powstaje nam obraz postaci istotnej dla naszej ewolucji jako gatunku.

Tetrapod Ichthyostega jest uważany za pierwsze czworonożne zwierzę na świecie. Było to połączenie pływającego zwierzęcia z charakterystycznymi cechami rybami i innymi współczesnymi czworonożnymi zwierzętami. Znaleziono szczątki tego dinozaura w Afryce Południowej.

Badać te szczątki oznacza, by odkryć skarb archeologiczny i dziwne hybrydy – połączenie ryb i czworonogów. Jak dotychczas ustalono, że powstało około 399 milionów lat temu, co czyni go najstarszym istniejącym współcześnie czworonożnym zwierzęciem. Naukowcy próbują odgadnąć, jak doszło do powstania takiego połączenia.

Niektórzy ludzie twierdzą, że stanowisko Ichthyostega może być krokiem milowym w transformacji ziemskiej fauny na lądzie milionów lat temu- od odizolowanych i hydrologicznie ograniczonych stadiów po tropikalne lasy i szerokie łąki dystrybuujące powietrze i pokarm dla tysięcy gatunków roślin i zwierząt..

Jest to bardzo ważne, aby badać historiści Ichthyostega, aby lepiej zrozumieć proces ewolucji ziemskich zwierząt. Badań tych musimy kontynuować w celu eksploracji przeszłości żywych stosunków między ludźmi a środowiskiem!

Tetrapod Ichthyostega jest uważany za najstarsze znane czworonożne zwierzę na świecie. Pochodzi sprzed 350 milionów lat i był jednym z pierwszych skamieniałych pradawnych stworzeń, które przenosiły się na ląd w wyniku ewolucji. Został odkryty w 1891 roku w Eliotville w Danii i po raz pierwszy opisany przez niemieckiego paleontologa, który odgadywał jego ewolucyjne pochodzenie.

Badacze podejrzewają, że tetrapod Ichthyostega line owe kluczowe cechy, dzięki którym te zwierzęta mogły porzucić wodny świat i wejść na ląd. Posiadał on dwa skrzydełkowate pokrycia z kośćmi łuskowymi, których do tej pory nie odnaleziono u żadnych innych morskich gatunków. Mógł one służyć temu stworzeniu jako sklepienie brzuszne chroniące go przed ‘ suchym środowiskiem lądowym’. Inne cechy potencjalnie istotne dla migracji terapod na ląd to ruchome łapy wyposażone w kości paliczkowe w postaci grafitu odcisk umożliwiło im podpieranie się i chodzenie po twardym podłożu.

W siedemnastym roku od odkrycia tetrapod Ichthyostega został oznaczony i uznany za jedno z pierwszych czteronożnych stworzeń pomiędzy ptakami a dinozaury, co czyni go ważną postacią w historii naszej planety.

Ćwierć miliarda lat temu, na Ziemi pojawiało się coraz więcej form życia, a jedną z najbardziej interesujących była Tetrapod Ichthyostega – czworonożne zwierzę żyjące w basenie Morza Środkowego.

Tetrapod Ichthyostega był pierwszym czworonożnym zwierzęciem na naszej planecie, które przeszło od burzliwego etapu ewolucji czworonożnych ryb do czegoś podobnego ludziom – istotom, które mogły skakać i chodzić dzięki zauważalnemu układowi kończynowemu.

Ichthyostega miała krótkie kończyny wyposażone w łapy, dzięki którym mogła ona chodzić po lądzie. Badania genetyczne potwierdzają, że ryby te były prekursorami wszystkich salamander-like tetrapodów współcześnie obecnych na naszej planecie. Kolejną ważną cechą Ichthyostega była jej skóra łatwo przystosowująca się do warunków środowiskowych – twardo otaczała jej ciało i chroniła elementarnymi strukturami skórnymi.

Tetrapod Ichthyostegasi to unikatowe zwierzę, bez którego wiele innych grup zwierząt nie miałoby możliwości przejścia na ląd. To zasługa Ichthyostega caego świata biologicznego jaki wspólczesnie obserwujemy!

Related Post