Czym zajmuje się zarządca nieruchomości?

Dość ogólnie obowiązki zarządcy nieruchomości precyzują przepisy prawne. Między innymi Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Mimo, że w przepisach prawnych znajdziemy zapisy o obowiązkach zarządcy nieruchomości to jednak musimy pamiętać o tym, że wszelkie sprawy muszą być zapisane w umowie. W przepisach prawnych znajdziemy ogólne stwierdzenia, że zarządca jest odpowiedzialny za sferę finansowo- ekonomiczną wspólnoty, musi zapewnić stały dopływ gazu, wody, energii elektrycznej oraz ciepła do budynku a także zadbać o inne aspekty bezpieczeństwa mieszkańców.

Co może znaleźć się w umowie z zarządcą nieruchomości?

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej wybiera zarządcę lub zleca zarządzanie firmie z zewnątrz. Na pewno korzystniej będzie zlecić zarządzanie profesjonalnej firmie. Ważne by sporządzić dokładną umowę w której wszystkie obowiązki będą wyszczególnione i dokładnie sprecyzowane. Zarządca powinien zająć się prowadzeniem dokumentacji dotyczącej eksploatacji budynku, finansów wspólnoty a także prowadzić ewidencję lokali i ich lokatorów. Do obowiązków zarządcy należy również dbanie o to by w budynku były przeprowadzone różne kontrole stanu technicznego. Prowadzenie dokumentacji oraz archiwizacja dokumentów to niezwykle ważna rola.
Do zarządcy nieruchomości należy także zapewnienie właściwej obsługi eksploatacyjnej budynku. Jest odpowiedzialny za doprowadzenie do budynku ciepła, wody, gazu, energii elektrycznej a także odprowadzanie ścieków oraz wywóz śmieci. Przeprowadzanie remontów to kolejny obszar działania zarządcy. Mieszkańcy powinni mieć także zapewniony stały dostęp do dokumentacji (rozliczenia finansowe itp.). To tylko niektóre obszary działania zarządcy nieruchomości.
Czym jeszcze powinien zając się zarządca? Co możemy zawrzeć w umowie z nim? Odwiedź stronę zarzadcakrakow.pl i dowiedz się więcej!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *